Projekt 14 45 87 - Vägar till egen försörjning är ett arbetsmarknadsprojekt som genomförs av sju kommuner i länet med gemensam ledning från Region Jämtland Härjedalen. Medverkande kommuner är Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medverkar som samarbetspartners.

Syftet med projektet är att effektivisera arbetet med målgruppen kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt att underlätta för målgruppen att komma närmare arbete och i egen försörjning. Projektet har alltså fokus på både individ och organisation och finansieras med medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Det övergripande målet är att 210 unika deltagare har deltagit i projektet vid projektslut. Målet är nerbrutet på följande delmål:

Delmål 1: Projektet ska uppnå villkoren för ett tillgängligt projekt och kunna ta emot alla i målgruppen, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Delmål 2: Utveckla kvalitetssäkrade, normkritiska metoder för att öka mäns och kvinnors förmåga att komma i arbete.

Delmål 3: Utveckla hållbara, samordnade och kvalitetssäkrade metoder för kommunerna att driva ett utvecklande arbete i arbetsträningsarenorna.

Delmål 4: Utveckla, samordna och kvalitetssäkra det förstärkta individuellt anpassade stödet till målgruppen.

Genom det individuella stödet som föregås av individuell kartläggning, möjliggörs för varje deltagare att lyfta fram sina styrkor och få stöttning där det behövs. Via arbetsträningsplatser i kommunerna får deltagaren prova på olika typer av arbetsuppgifter. På så sätt blir det tydligare vad personen behärskar och vilka utvecklingsområden som finns. Inom projektet finns även möjlighet till praktik inom eller utanför kommunen, samt stöd för förberedelse till studier. Deltagarna erbjuds också olika självstärkande och kunskapshöjande aktiviteter.

Projektet pågår mellan februari 2020 - juni 2022.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se