Kontakt

Vi är ditt bollplank kring energieffektivisering, småskalig elproduktion och hållbara transporter. Välkommen att kontakta oss!


Elin Nirjens
Enhetschef Välfärd och klimat

Telefon: 063-14 65 35
elin.nirjens@regionjh.se


Fredrik Alm
Projektledare för Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SISL)
Delprojektledare för Förnybart i tanken

Telefon: 073-712 50 64
fredrik.alm@regionjh.se


Hilda Sigge
Projektmedarbetare i Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen
Projektledare för Energi- och klimatrådgivningen

Telefon: 063-14 65 37
hilda.sigge@regionjh.se


Ingrid Ahnlund Rode
Processledare för Hållbar energi inom Smart specialisering samt Regional Utvecklingledare.

Telefon: 063-14 65 88
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se


Katarina Ryckenberg
Projektledare Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen.

Telefon: 063-14 65 76
katarina.ryckenberg@regionjh.se


Linnea Lilja
Projektledare för Fastighetsnätverket
Projektmedarbetare Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SISL)

Telefon: 063-14 65 38
linnea.lilja@regionjh.se


Martin Danielsson
Energi-och klimatrådgivare

Telefon: 063-14 76 66
martin.danielsson@regionjh.se


Rebecka Andersson
Projektmedarbetare i Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen

Telefon: 063-14 76 57
rebecka.andersson@regionjh.se


Sara Nordstrand
Projektmedarbetare Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SISL)

Telefon: 063-14 65 63
sara.nordstrand@regionjh.se


Tove Österud
Energi- och klimatrådgivare
Projektmedarbetare i Coacher för Energi- och Klimat (CEK)

Telefon: 063-14 65 60
tove.osterud@regionjh.se