Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här publiceras interkommunala dokument, överenskommelser och avtal mellan kommunerna inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvården samt närliggande områden.

Familjehemsvården

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Kommunerna i Jämtlands län har beslutat att ha gemensamma riktlinjer för ersättningar inom familjehemsvården.

Riktlinje för familjehemsersättningar - för kommunerna i Jämtlands län Pdf, 590.9 kB.

Mall Avtal familjehem Word, 40.2 kB.

Mall bedömningsstöd för familjehemsersättningar Word, 119 kB.

Familjehemscentrum

I Jämtlands län har kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). FHC rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem på uppdrag av samverkande kommuner. Östersunds kommun är huvudman för verksamheten.

Avtal Familjehemscentrum finns hos respektive kommun.

Våld i nära relation

Centrum mot våld

Centrum mot våld (CMV) finansieras och arbetar på uppdrag av alla kommuner i Jämtlands län. CMV kan personer som bor i länet få råd och stöd, om personen är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. Östersunds kommun är huvudman för verksamheten.

Avtal CMV finns hos respektive kommun.

Avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen

Avtal gemensamma med Region Jämtland Härjedalen publiceras på vår samverkanssida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se