Äldreomsorg/ Kommunal hälso- & sjukvård

Inom äldreområdet genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen.