Äldreomsorg/ Kommunal hälso- & sjukvård

Inom äldreområdet genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Nationellt nätverk

SKR har ett nätverk för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Jämtlands läns kommuner representateras av Ulrika Nyberg, Östersunds kommun.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se