Funktionsnedsättningar

Inom funktionsnedsättningsområdet genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Nationellt nätverk

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshindersområdet, med deltagare från länen, där FoU Jämt deltar.

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Delaktighetsmodellens delaktighetsslingor är en metod för att underlätta brukarnas väg mot empowerment och involverar personalen i denna utveckling.

Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Alla samtal leds av Vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen centreras kring ett särskilt valt vardagligt tema med intresse för brukarna.

Flera av länets kommuner har utbildat kursledare i modellen.

Mer information om delaktighetsmodellen finner du här: https://delaktighetsmodellen.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se