Funktionsnedsättningar

Inom funktionsnedsättningsområdet genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Nationellt nätverk

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshindersområdet, med deltagare från länen.

Från Jämtlands läns kommuner deltar Jan Persson, regional samordnare psykisk hälsa, Region Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se