Individ- & familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Läs mer om våra uppdrag i listen till vänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se