Kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare i Jämtlands län

Uppdraget att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för personal inom socialtjänstens område barn och unga inryms i ”Utvecklingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i Jämtlands län” vilken antogs av den regionala samverkansarenan SocSam 27 maj 2016.

Flera faktorer påverkar stabilitet och kvalitet i socialtjänsten. Kompetensutveckling och introduktion för socialsekreterare är en faktor. Ett grundläggande problem för kompetensförsörjningen är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Kommunerna i Jämtlands län behöver föra en kontinuerlig dialog med det universitet som finns i länet, Mittuniversitetet (SOA), i syfte påvisa vilket behov som finns av att socionomer ska vara mer förberedda för ett arbete inom socialtjänsten vid examen. Det bör vidare föras en dialog med SOA angående behov av vidareutbildningar för mer erfarna socialsekreterare.
Word, 190.4 kB.

Respektive arbetsplats behöver skapa förutsättningar för socialsekreteraren att introduceras, genomgå och öva nya kunskaper. Arbetsplatsen måste även skapa förutsättning för socialsekreteraren att utvecklas inom ramen för sitt yrke. Kommunerna har gemensamt beslutat att länet ska ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för att samtliga socialsekreterare i Jämtlands län ska garanteras en god introduktion och vidareutveckling.

Kompetensutvecklingsprogrammet finner du via denna länk. Word, 190.4 kB.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se