Omvärldsbevakning

En del av FoU Jämts uppdrag är kunskapsspridning. Vi har därför börjat publicera omvärldsbevakning i den mån vi hinner.

Vi gör omvärldsbevakning primärt inom sociala samrådsgruppens, SocSam:s, prioriterade områden (mandatperioden 2018-2022):

I menyn kan du klicka dig vidare till omvärldsbevakningen inom respektive område.


Omvärldsbevakningen kopplas till FoU Jämts verksamhetsområden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Funktionsnedsättningsområdet
  • Äldreomsorg/kommunal hälso- och sjukvård