Publicerat material

FoU Jämt producerar både FoU-rapporter och arbetsrapporter.

FoU-rapporterna tillhör vår rapportserie och trycks upp i begränsad skala. FoU-rapporterna finner du här.

Arbetsrapporterna är av mindre karaktär och trycks inte upp på samma sätt som våra FoU-rapporter. Ett urval av dem finner du här. Hör av er till oss om ni vill ha information om någon rapport som inte finns publicerad