Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​

I Jämtlands län är Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund anslutna till den nationella satsningen.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028.

Yrkesresan Barn och unga är först ut och lanseras successivt under 2022.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna samordnar det det regionala uppdraget av Yrkesresan. I juni 2022 kommer arbetsledare/chefer i kommunerna att få information om Yrkesresan och det regionala genomförandet. Därefter kommer utbildare att rekryteras och konton upprättas för de medarbetare som ska genomgå utbildningen.

Läs mer om Yrkesresan på SKR:s webb.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se