Samverkansarenor - kommungemensamma

En central del i Social välfärd, RSS Jämtlands län, är de kommunala arenor för kommunikation och samverkan som finns uppbyggda inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

I Menylisten återfinns information om de kommunala arenorna samt protokoll från Sociala samrådsgruppen, SocSam:s, sammanträden.

Information om arenor som är gemensamma med Region Jämtland Härjedalen finner ni på vår samverkanssida.

Arenor