SocSam

Sociala samrådsgruppen, SocSam, är en politisk arena för samverkan mellan länets kommuner.

Genom länsgemensam samverkan ska kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet genom omvärldsbevakning, förändringsarbete, kontakter med hälso- och sjukvården och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter

Deltar i SocSam gör ordförande i kommunernas socialnämnder/motsv. och förvaltningschefer/motsv. samt samordnare Social välfärd / RSS Jämtlands län.

Protokoll publiceras här.

Prioriterade områden

SocSam:s, prioriterade områden för mandatperioden 2018-2022 är:

  • God och nära vård
  • Psykisk hälsa
  • Kvalitetsförbättrande samverkansformer
  • Välfärdsteknik