Tjänstepersonsarenor

Samverkan mellan tjänstepersoner i länets kommuner sker kontinuerligt och genom särskilda arenor för samordning och samverkan. Flera av dessa arenor samordnas inom Social välfärd/RSS Jämtlands län.

Exempel på arenor för samverkan mellan tjänstepersoner inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

  • Förvaltningschefer
  • IFO-chefer
  • MAS/MAR

Grupperingarna träffas minst fyra gånger per år med syfte att föra dialog i frågor där det behövs en samsyn i länet samt ha kollegialt utbyte i aktuella frågor.