Vård och omsorgscollege

VoC

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg, främst gällande undersköterskor och vårdbiträden. Samverkan sker mellan arbetsgivare och ungdomsgymnasium och vuxenutbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund, universitet och Arbetsförmedlingen.

Syftet med VO-C är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens och kvalitet inom vård och omsorgsutbildningarna. VO-C erbjuder också kompetenspåfyllnad till redan anställd personal via riktade utbildningar, handledarutbildningar och språkombudsutbildningar.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se