Företagsstöd

Driver du ett företag och ska göra en strategisk investering i syfte att växa? Har du ett nystartat företag med en innovativ produkt som ska utvecklas och lanseras? Eller planerar du att ta din produkt in på en ny marknad? Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen.

Skicka in ansökan via Min Ansökan: www.minansokan.se

Särskild information med anledning av omvärldsläget

Behöver ni tätare utbetalningar?
Kontakta din handläggare om ditt företag av likvida skäl behöver ansöka om utbetalning med tätare intervall än beslutet säger. Då ska vi göra vad vi kan för att hantera granskning och utbetalning så skyndsamt som möjligt.

Kan ni inte genomföra investeringen som planerat?
Har ditt företag beviljats stöd till investeringar som ni nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomgöra? Ta i så fall kontakt med din handläggare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se