Projektdag med Region Jämtland Härjedalen

Värdefullt att du vill delta!

Här registrerar du din anmälan. Det finns plats för max två personer från respektive projekt. Även regionens politiker och tjänstemän anmäler sig genom detta formulär.

Datum: Måndag 20 november 2017
Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Torstas aula

Jag/vi anmäler mig/oss i egenskap av...
Jag/vi anmäler mig/oss i egenskap av...(Ange den organisation som är projektägare till projektet alternativt skriv "Region Jämtland Härjedalen" om du är politiker/anställd.)
Person 1
Person 1

Person 2
Person 2