Ansök om utbetalning

Utbetalning av projektmedel sker efter granskning av inlämnat material. Stödet beräknas på de redovisade och godkända faktiska kostnaderna utifrån den procentsats som framgår i beslutet om medfinansiering. Tveka inte att ta kontakt med en handläggare hos oss vid eventuella frågor inför ansökan om utbetalning.

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Vilket intervall som gäller för ansökan om utbetalning framgår i beslutet om medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Det normala är var tredje månad.

Som beslutsfattare om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken är Region Jämtland Härjedalen skyldig att granska de kostnader som projekten genererar. Det är våra granskningshandläggares jobb. Bidraget får inte utgöra driftstöd och kan endast lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet.

Läs beslutet från Region Jämtland Härjedalen samt dokumentet "Allmänna villkor för stöd till projekt", samt eventuella särskilda villkor som följer med beslutet. Tänk på att bifoga relevant underlag till fakturorna, såsom deltagarlistor och inbjudningar/program till aktiviteter som projektet har finansierat. Fakturor med klumpsummor accepteras inte och kopplingen mellan faktura och aktivitet i projektplanen/beslutet ska vara tydlig.

  • Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att 1) endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor 2) ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Logotypexponering

I extern kommunikation av projektets verksamhet och resultat ska regionens logotyp exponeras. Om fakturan avser kostnad för framtagande av sådant material eller utformning av digitala kommunikationskanaler ska dokument som visar logotypexponering bifogas.

Blanketter för ansökan om utbetalning

Projekt som ansökt om medfinansiering via Min Ansökan ska också ansöka om utbetalning via Min Ansökan, se länk ovan.

Övriga projekt får lämna in ansökan om utbetalning på blankett, men det går även bra för dessa projekt bra att göra det digitalt via Min Ansökan.

Bilagor till ansökan om utbetalning

För dig som ansöker om utbetalning för projekt beslutade innan 2019 ska även dessa dokument skickas in

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214