Timbanken

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning.

Inom följande områden kan du få rådgivning

 • Affärsplan och affärsstrategi
 • Ekonomi och juridik
 • Marknad och sälj
 • Ledning, personal- och organisationsutveckling
 • Produkt-/tjänsteutveckling och import/export

Osäker på vilken rådgiving du och ditt företag behöver?

Då borde du testa timbankskompassen - genom att svara på 10 frågor kring ditt företags behov ringar du in vilken typ av rådgivning du och ditt företag behöver. Du kan göra testet hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

När du anmält ditt intresse på www.timbanken.se/jh får du göra Timbankskompassen igen. Då registreras dina resultat och blir till vägledning för dig och den konsult du väljer att få rådgivning av.

Så här gör du för att få konsulttimmar

 1. Välj bland områden och konsulter
  Se vilka konsulter som är verksamma inom det område du är intresserad av. Öppna sedan konto i Timbanken.
 2. Öppna konto i Timbanken
  Du kan öppna konto i Timbanken på två sätt:
  • Registrera dig och ditt företag under "Anmäl dig här" och ange vilken kommuns näringslivskontor du vill ha kontakt med. Därefter blir du kontaktad.
  • Hör av dig direkt till näringslivskontoret i din kommun. Personalen tar emot dig och ni har en dialog om hur Timbankens resurser bäst kan användas för ditt företag. Du får hjälp med registrering om det inte redan skett via webben.
 3. Tilldelning av konsultimmar:
  När din anmälan registrerats, reserveras 5 kostnadsfria konsulttimmar under förutsättning att du medgett följande:
  1. Personuppgifterna får registreras och lagras enligt Personuppgiftslagen (PUL)
  2. Du förbinder dig att delta i en enkätuppföljning efter varje använd timme samt efter avslutad serie av genomförda affärsutvecklartimmar
 4. Kontakta din konsult eller specialist
  När du tilldelats timmar, kontaktar du den konsult du valt via mail eller telefon. Klicka på konsultens mailadress på Timbankens webbplats. Då kommer det upp några korta frågor att besvara. Frågorna syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för att utnyttja konsulttimmen på bästa sätt. (Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och lagras inte i systemet).
 5. Feedback
  Efter genomförd rådgivningstimma kommer det ett feedbackmail med tre korta frågor som ska besvaras omgående. Om du vill ha fler timmar kontaktar du näringslivskontoret i din kommun igen som återigen tilldelar timmar till dess taket på totalt 5 timmar nås.

  Efter den femte och sista affärsutvecklartimmen (eller om du angett att du inte vill ha fler konsulttimmar) får duen slutenkät att besvara. Denna används som underlag för beslutsfattare i Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Om du inte fyller i enkäterna kan du inte heller bli beviljad nya timmar i Timbanken.

Har du frågor om Timbanken?

Kontakta din kommuns näringslivsenhet så hjälper de dig vidare. Du kan även ladda ner vår informationsfolderPDF.

Bergs kommun
Lena Håkansson
Telefon: 0687 - 164 03
E-post: lena.hakansson@berg.se

Ketty Engrund
Telefon: 0687 - 164 08
E-post: ketty.engrund@berg.se

Bräcke kommun
Helen Boström
Telefon: 070 - 375 92 52
E-post: tillvaxt@bracke.se

Björn Israelsson
Telefon: 0693 - 161 43
E-post: tillvaxt@bracke.se

Härjedalens kommun
Mikael Holmström
Kontakt: 072 - 509 97 92
E-post: timbanken@herjedalen.se

Krokoms kommun
Örjan Wiklund
Telefon: 0640 - 163 91
E-post: naringsliv@krokom.se

Gunilla Gisslén
Telefon: 0640 - 163 96
E-post: naringsliv@krokom.se

Ragunda kommun
Anna-Märta Johansson
Telefon: 0696 - 68 21 08
E-post: naringsliv@ragunda.se

Strömsunds kommun
Ville Welin
Kontakt: 0670 - 169 72
E-post: suab@stromsund.se

Åre kommun
Helena Lindahl
Kontakt: 0647 - 169 37
E-post: helena.lindahl@are.se

Östersunds kommun
Maria Stenhammar
Kontakt: 063 - 14 06 84
E-post: foretagslots@ostersund.se

Lars-Åke Wassö
Telefon: 063 - 14 39 44
E-post: foretagslots@ostersund.se

Carina Otterfalk
Telefon: 063 - 14 30 56
E-post: foretagslots@ostersund.se

Ingrid Mars
Telefon: 063 - 14 33 92
E-post: foretagslots@ostersund.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214