Bolag och intresseorganisationer

Region Jämtland Härjedalen är ägare i en rad bolag som på olika sätt bidrar till länets utveckling och tillväxt. Läs mer om dessa bolag och intresseorganisationer, följt av kontaktperson nedan.

– Mid Sweden Science Park, 15 %.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– ALMI företagspartner Mitt AB, 24,5%.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Vattenbrukscentrum Norr AB, 20 %.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Länstrafiken Jämtlands län, 100%.
Kontaktperson: Ruth Eriksson, tel: 063-14 65 61.

– Norrtåg, 25%.
Kontaktperson: Ruth Eriksson, tel: 063-14 65 61.

– Torsta AB, 40%.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Naboer AB, 5,88%.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Transitio AB, 5 %.
Kontaktperson: Ruth Eriksson, tel: 063-14 65 61.

Dessa är några av de intresseorganisationer som Region Jämtland Härjedalen är medlem i:
– Europaforum Norra Sverige.
Kontaktperson: Anna Omberg, tel: 063-14 65 65.

– Jämtland HärjedalenTurism.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Mid Sweden European Office.
Kontaktperson: Camilla Randström, tel: 070-223 29 46.

– Mittnordenkommittén.
Kontaktperson: Anna Omberg, tel: 063-14 65 65.

– Coompanion.
Kontaktperson: Sven Winemark, tel: 063-14 65 84.

– Föreningsarkivet.
Kontaktperson: Ingrid Printz, tel: 063-14 67 00.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214