Nyhetsbrev

Här har vi samlat de senaste nyhetsbreven från olika verksamheter och projekt inom regional utveckling.

Filmpool
7 september 2016
22 augusti 2016

Kompetensplattformen
30 augusti 2016
20 maj 2016

Regional biblioteksverksamhet
28 september 2016
21 juni 2016
30 maj 2016

Mid Sweden European Office
27 september 2016
1 juni 2016

Hemslöjdskonsulenterna
10 november 2016
30 september 2016

Estrad Norr
3 oktober 2016

Unga till arbete
9 november 2016

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)