Sidhuvud. Nyhetsbrev. Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen
  • 2019-12-02
    NYHETSBREV NR. 3, 2019
    Det är redan december. Året är snart slut och då är det ofrånkomligt att inte se tillbaka och försöka summera de senaste tolv månaderna. Under 2019 har ambitionen varit att se över våra nätverk och hu...
Hantera prenumeration