Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.       

Se gärna den nya filmen från Post- och telestyrelsen om "Nyttan med bredband", klicka här för att se filmen Nyttan med bredband (öppnas i nytt fönster) och läs gärna PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband?", klicka här för att ladda ner PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband" Pdf, 574.1 kB..

Högre krav på tillgång till bredbandsinfrastrukturen

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt bytts ut i stora delar av Sverige. Bredband har kunnat erbjudas genom nyetablering av fiber, mobilnät som har uppgraderats och byggts ut med 3G och därefter 4G och 4G+, teknikuppgraderingar av fasta nät som initialt byggdes för andra syften, exempelvis kopparnätet och kabel-TV-näten. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen och allt fler i länet blir beroende av bredbandsinfrastrukturen.

I den nya nationella strategin, Sverige helt uppkopplat 2025, har flera målsättningar tagits fram och visionen är ”ett helt uppkopplat Sverige”. Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden,

Du som är intresserad och vill veta mer om utbyggnaden hos dig, ska i första hand ta kontakt med din kommun. Information om vem du ska kontakta hittar du här.

Regionen ansvarar för att samordna aktörer som är verksamma på bredbandsområdet och stödja kommuner i dess arbete med bredbandsfrågor.

Kommersiella aktörer ansvarar för utbygganden av bredband i Sverige. När det gäller orter som är mindre än 200 invånare, eller landsbygd kan det finnas möjlighet till stöd från Jordbruksverket. Stödet administreras av Länsstyrelsen.

Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator. Uppdraget är brett och du kan läsa mer på bredbandsforum.

Nedsläckning av kopparnätet

Klicka här för att läsa mer om Telias nedsläckning av kopparnätet i länet.