Länstransportplan

Länstransportplanen styr hur statliga medel till investeringar i transportinfrastruktur i Jämtlands län ska fördelas.