Testresenär - Arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen

Lägre koldioxidutsläpp ökar konkurrenskraften hos arbetsplatserna i Jämtland Härjedalen

Ett av målen med projektet Testresenär - arbetsplatser inom region Jämtland Härjedalen är att mängden koldioxidutsläpp från transporter ska minska i samband med resor, arbetspendling eller på annat sätt utförande av arbetsuppgifter hos de deltagande privata och offentliga arbetsplatserna.

Det andra målet är att öka konkurrenskraften hos arbetsplatser runt om i Jämtland Härjedalen.

Människors medvetenhet kring klimat, energi och miljö är stor och det spelar ingen roll om man är kund, leverantör, samarbetspartner, finansiär eller anställd – arbetsplatsens inställning, policys, handlingsplaner och arbete med horisontella kriterier är tungt vägande faktorer när man står i situationen att välja mellan ett företag/ en arbetsgivare eller en annan.

Projektet kan hjälpa till och ge de arbetsplatser som deltar möjligheter att prova på en mängd olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort, tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete eller varför inte något eget förslag och lösning. Vi hjälper gärna till med processer och tankar som arbetsplatsen har kring sitt arbete med klimat, energi och transporter.

Är din arbetsplats intresserad av att vara med?

Eller vet du någon annan arbetsplats som är intresserad av att vara med?

Kontakta oss via testresenar@regionjh.se

I projektet har vi startat följande aktiviteter:

  • Cykelvänlig arbetsplats - en tävling där arbetsplatser har chans att vinna en elcykel!
  • Referensgrupp kring resande i Jämtland Härjedalen - dela med dig av vad du tycker och tänker!
  • Prova elcykel - vi har varit i Svenstavik, Stugun och Hammarstrand och kommer gärna ut till er också!
  • Kartläggning av pendlarparkeringar
  • Trafikkunskap för nyanlända jämtar

Region Jämtland Härjedalen är projektägare. Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.
Projektet pågår mellan 20200101-20230430 och är finansierat av bl a Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden.

Gå med i en referensgrupp kring resande i Jämtland Härjedalen.Vi vill veta vad du tycker och tänker!

Är din arbetsplats intresserad av att delta i vårt projekt? Kontakta oss.

Ta chansen att vinna en elcykel till arbetsplatsen och skapa en bra cykelmiljö!
Delta i cykelvänlig arbetsplats.

Foton: Mostphotos