Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Idag finns det två olika bredbandsstöd och de handläggs av Post- och telestyrelsen, PTS, samt Tillväxtverket, TVV.

Läs mer om PTS-stödet här!
Årets utlysning har nu stängt och nästa utlysning blir preliminärt sommaren 2023.

Stödet som handläggs av TVV är för ortsammanbindande nät och finns inom ramen för strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland och administreras av Tillväxtverkets regionala kontor i Östersund. För mer information om dessa stöd se Tillväxtverkets hemsida.
Sista ansökningsdag för nästa ansökningsomgång är 14 december 2022.


Tidigare har det funnits ett stödprogram inom ramen för Landsbygdprogrammet men det håller på att avslutas och inga nya stöd för bredband finns att söka därifrån.

För mer information om det stödet se länsstyrelsens hemsida.REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se