Gemensam plan för arbetet med kompetensförsörjning på regional nivå

För att ge helhetssyn och tydligare riktning för det gemensamma arbetet har aktörerna tillsammans tagit fram en plan där ett 20-tal insatser identifieras som viktiga för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i länet.

Planen är vårt sätt att ”göra verkstad av” den regionala utvecklingsstrategin och den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.