Regional mat- och livsmedelssstrategi

Regionfullmäktige fastställde i juni 2018 en reviderad regional mat- och livsmedelsstrategi för Jämtland Härjedalen. Strategin är även antagen av Länsstyrelsen Jämtlands län, och framtagen av ett partnerskap med representanter från Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland, Eldrimner samt Torsta AB.

Den regionala mat- och livsmedelsstrategin pekar ut vilka prioriteringar och insatser som behövs för en hållbar matproduktion och för att ta vara på regionens styrkor inom mat, kultur och turism som utvecklingskraft. Allt med målet att nå en hållbar utveckling.

Partnerskapet ansvarar att ta fram, följa upp och revidera en handlingsplan utifrån den beslutade regionala mat- och livsmedelsstrategin. Regionala utvecklingsnämnden fastställer handlingsplanerna efter förslag från partnerskapet.

Beslutad revidering
Kopplat till revideringen av den nationella strategin Livsmedelstrategi 2.0, som startat under 2023, så har Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat att revidera den regionala Mat- och Livsmedelsstrategi. Under ledning av en styrgrupp bestående av Landshövdingen och presidiet ur Regionala utvecklingsnämnden samordnas revideringsarbetet av medarbetare från Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. Under 2024 pågår arbete i olika tematiska och organisationsöverskridande grupper.

Mat- och livsmedesstrategi Jämtland Härjedalen
Ta del av och läs hela innehållet i den regional mat- och livsmedelsstrategin

Populärversion Pdf, 2.2 MB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regional mat- och livsmedelsstrategi. Pdf, 1.2 MB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan Mat och Livsmedelstrategin 2023 och 2024 Pdf, 309.3 kB.

Sammankallande för Partnerskapet är:
Marie Sjölin, Chef Landsbygdsutveckling på Torsta AB, marie.sjolin@torsta.se