Upplevelser

I Jämtlands län finns kontrasterna mellan stad, landsbygd och fjäll. Här möts svenska traditioner och samisk kultur. Förutsättningarna skiljer sig åt i vår varierade geografi men förmågan att skapa upplevelser som möter människors förväntningar finns överallt.

Ljuset om sommaren, mörkret om vintern, lugnet i naturen, viktiga kulturmiljöer, fiskrika vatten, kreativa entreprenörer i ett brett näringsliv, ett drivet lärosäte, lokal gastronomi, evenemang och mycket mer. Det finns mycket som är unikt och attraktivt att uppleva runt om i länet, både för tillfälliga besökare och för alla som bor här.

Under lång tid har länets aktörer utvecklat färdigheter och förmågor som skapar upplevelser som utgått från vinter, snö och skidåkning. I Jämtland Härjedalen finns en infrastruktur av spår- och ledsystem som skapar tillgänglighet till naturen. Här finns också några av landets största skidsportanläggningar, bland annat den alpina nationalarenan i Åre och nationalarenan för skidskytte i Östersund. Dessa är resultatet både näringslivets, enskilda eldsjälars och föreningars drivkraft och av tidigare strategisk och offentlig utvecklingsfinansiering. Här har vi kommit långt.

Men länets upplevelseproduktion är bredare än så. Jämtland Härjedalen är känt för stora evenemang och har en framskjuten position som kreativ kraft inom gastronomin. Här finns en levande fäbodkultur och en bredd av talangfulla individer inom litterär, konstnärlig och artistisk verksamhet. Saepmie omfattar stora delar av länet och är en stark identitetsfaktor. Den världsunika sydsamiska urfolkskulturen är med sin historia, samtid och utveckling en viktig del av vårt kulturarv.