Varför erbjuder Region Jämtland Härjedalen företagsstöd?

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som i grunden ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region Jämtland Härjedalen därför även om hur olika typer av medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd. Företagsstöd är ett samlingsbegrepp på olika typer av stöd som kan ges utifrån dessa förordningar:

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Läs mer om regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden