Företagsstöd

Driver du ett företag och ska göra en strategisk investering i syfte att växa? Har du ett nystartat företag med en innovativ produkt som ska utvecklas och lanseras? Eller planerar du att ta din produkt in på en ny marknad? Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen.

Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se

Särskild information med anledning av Corona

Vi prioriterar utbetalningar när det behövs
Om företag eller projektägarende organisationer i vår region av likvida skäl behöver ansöka om utbetalning med tätare intervall ber vi dig meddela oss detta. Då ska vi göra vad vi kan för att hantera kostnadsgranskning och utbetalning så skyndsamt som möjligt.

Kan investeringen inte genomföras som planerat?
Företag som tidigare beviljats stöd till investeringar som nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomföras uppmanas att ta kontakt med sin handläggare.

Samland myndighetsinformation
På verksamt.se finns en sida som samlar länkar där du hittar information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
Länk till verksamt.se

Varför erbjuder Region Jämtland Härjedalen företagsstöd?
Vilka pengar används till företagsstöd?

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region Jämtland Härjedalen om hur olika typer av medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd. Anslaget kan även användas till projektstöd eller stöd till kommersiell service. Företagsstöden ska främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag.

1:1-anslaget kommer från statens utgiftsområde 19, Regional tillväxt, och riktas till Jämtland Härjedalen för att kompensera för de i nationell jämförelse relativt dåliga förutsättningar som finns för näringslivet i vår region.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet. På regional nivå finns en smart specialisering för länet och en regional utvecklingsstrategi som ska styra användningen av anslag 1:1.  

Läs den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer om smart specialisering och regional utvecklingsstrategi

I ett så kallat regleringsbrev definieras hur mycket anslag Region Jämtland Härjedalen årligen får hantera. Där begrändas både hur hög den totala skuldnivån får vara samt hur mycket medel som årligen får betalas ut till stödmottagande företag och organisationer. Stöd får bara ges i mån av tillgång på medel.

Läs regleringsbrevet för budgetåret 2020

Vilka erbjudanden om företagsstöd gäller?
Vilka företag kan få stöd?
Vad menas med "hållbar tillväxt"?
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden