Jämtland Härjedalen 2050

I revideringsarbetet har vi intagit tidshorisont år 2050. Detta för att vi lever här och nu, men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. Hur vill vi att vår framtid ska se ut här i länet år 2050? Känns det långt bort? Då kan man fundera på hur mycket som hänt de senaste 10 åren och snabbt kan vi konstatera att mycket kommer att hinna hända 10-30 år framåt i tiden.

Försök att se hur kommande innovationer skapar framtidens förutsättningar till samhällsbyggnad och fundera på hur de skulle kunna tas tillvara på bästa sätt för att skapa ett Jämtlands län som för dig/er fortsätter att vara och än mer blir en attraktiv plats att bo, leva och verka på? Kom sedan tillbaka till idag och fundera över hur det ser ut, vilka långsiktiga samhällsmål behövs för att vi ska ha en möjlighet att nå den framtid som du/ni precis såg framför dig/er? Vad skulle du/ni kunna ha för roll i arbetet?

Regional utvecklingsstrategi

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

Vi vill förtydliga att den reviderade Regionala utvecklingsstrategin ej är beslutad att ha 2050 som tidshorisont, detta är en tidshorisont som vi intar i revideringsarbetet för att vi ska påminna oss själva, samt andra, om att våga lyfta blicken och få in ett framsynt perspektiv i processen. Vad vår Regionala utvecklingsstrategi ska ha för årtal från och med 2021 får denna revideringsprocess och de kommande politiska besluten avgöra.