Underlag

Här finner ni alla de rapporter som tagits fram under revideringsprocessen. De ligger till grund för visionen i remissutgåvan och kommer även att vara med i processen kring framtagandet av delmål och övegripande prioriteringar kopplade till Regionala utvecklingsstrategin, tillsammans med andra regionala strategier. De bidrar även till arbetet med smart specialisering.

Bergs kommun

Projektägare: Bergs kommun

Strukturanalys Pdf, 7.9 MB.

Besöksnäringen
SamRus
Heimbygda
RUS i näringslivet

Projektägare: Samling Näringsliv & IUC-Z Group

RUS i Näringslivet Pdf, 5 MB.

Härjedalens kommun

Projektägare: Härjedalens kommun

Framtidens position Pdf, 443.2 kB.

KKN_RUS

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen, område kultur

KKN <3 RUS Pdf, 1.1 MB.

Krokoms kommun
Kultur_Rapport

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen, område kultur

KRUS - Kulturens betydelse för regional utveckling Pdf, 1.3 MB.

Ragunda_Strömsund
Ragunda kommun
Torsta
Vemdalen
LRF
Östersunds kommun

Projektägare: Östersunds kommun

Hållbar tillväxt analys Pdf, 1.6 MB.

Läget i länet
Hållbarhetsanalys
Strukturanalys Jämtlands län
Analys Smart specialisering
STRUKTURBILDER FÖR JÄMTLAND HÄRJEDALEN – FYRA SCENARIER FÖR LÄNET

Vi har även tagit del av framtidsspaningar:

KAIROS FUTURE - Framtiden medborgare och medarbetare

Föredrag av Fredrik Torberger, Kairos Future om framtidens samhälle formas av de värderingar, drömmar och krav som kännetecknar dess medborgare och medarbetare. Så hur ser framtidens samhällskontrakt och anställningsavtal ut? Utifrån flera studier kan Kairos Future teckna bilder av morgondagens medborgare och medarbetare med relevans för alla som vill förstå människorna de vill engagera och attrahera.

Föredrag på Regiondagen 2019

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=242m35s

SWECO - Samhället om 30 år

Går det verkligen att säga exakt hur framtiden kommer att se ut? Nej, givetvis inte, men vi kan utgå från den kunskap vi har och se vad den leder till. Swecos experter förutspår inom olika områden., rapporten finns på deras hemsida.

En föreläsning med Andreas Gyllenhammar från Förändringsdagen på Torsta i Ås 27 maj 2019

Konferenser