Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kanske vill du/ni vara med i arbetet? Tveka inte att kontakta oss!

Digitala lösningar
Processledare: Åsa Hofsten, asa.hofsten@regionjh.se

Jord skog och vatten
Processledare: Ville Welin, ville.welin@regionjh.se

Upplevelser
Processledare: Sofie Jonsson, sofie.e.jonsson@regionjh.se

Hållbar energi
Processledare: Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

 

Har ni övergripande frågor kring Regionala utvecklingsstrategin eller Smart specialisering, kontakta:

Maria Kumpula, maria.kumpula@regionjh.se