TACK för Ert deltagande på Regiondagen 2019

Regiondagen är ett samarrangemang mellan Region Jämtland Härjedalen samt Länsstyrelsen i Jämtlands län och i år är genomgående temat för denna dag den Regionala utvecklingsstrategin som just nu revideras. Dagen kommer att erbjuda dig som deltagare både en del där du lyssnar och ges möjlighet att fördjupa din kunskap om vårt län, samt förhoppningsvis inspireras i ditt fortsatta arbete. Den andra delen handlar om att vara aktiv i en workshop. Du förväntas dela med dig av dina tankar samt din kunskap och kompetens i diskussioner som bäddar för vårt kommande arbete med regional utveckling och de viktiga prioriteringar som vi i Jämtlands län behöver göra framöver.

Regiondagen 2019 "Save the date" 15 november.

Målgrupp: Tjänstemän, förtroendevalda, representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.

Plats & datum: 15 november 2019

Lokal: Folkets Hus (fd OSD) i Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se