På scen

Vi som var på scen på Regiondagen 2019:

Föredragen går att se som klipp i efterhand genom att klicka på respektive länk nedan. För att se hela dagen, klicka då här:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E

Länsstyrelsen i Jämtlands län samt Region Jämtland Härjedalen hälsar Er hjärtligt välkomna till Regiondagen 2019

Jöran_Elise

Landshövding Jöran Hägglund & ordförande i Regionala utveckingsnämnden Elise Ryder Wikén inleder dagen samt hälsar alla välkomna.

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=0m1s

Moderatorer

Annelie

Annelie Lanner, moderator

Journalistutbildad jämte uppvuxen på Frösön och i Lit som efter ett antal år på Sveriges Radio för två år sedan sökte sig tillbaka till Jämtland. Jag gillar samtal, fjäll, skidåkning, böcker, fotboll, berättelser och bröd och brukar beskrivas som nyfiken, frågvis och rastlös.

Mitt hållbarhetstips: Tänk på vad du äter och på vad du slänger

Marina

Marina Gregorsson, moderator

En före detta Rödötjej som flyttade iväg och kom tillbaka till vinterparadiset. Mina nära beskriver mig som humanist, omtänksam, klimatvän, kritisk och engagerad. Jag gillar och ogillar utmaningar på samma gång och har en växande passion för träning och hälsa. Så räkna med rörelse under Regiondagen.

Mitt hållbarhetstips: Ta hand om det du har!

Föreläsare/inspiratörer

Morgondagens medborgare och medarbetare

Fredrik Torberger

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies, Kairos Future.

Framtidens samhälle formas av de värderingar, drömmar och krav som kännetecknar dess medborgare och medarbetare. Så hur ser framtidens samhällskontrakt och anställningsavtal ut? Utifrån flera studier kan Kairos Future teckna bilder av morgondagens medborgare och medarbetare med relevans för alla som vill förstå människorna de vill engagera och attrahera.

Hållbarhetstips: Säg hej till främmande människor närhelst du kan.

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=242m35s

 

När offentlig sektor och näringsliv krokar arm får vi en uppväxling i utveckling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig.

Göran Larsson

Göran Larsson, forsknings och innovationsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Uppvuxen i Tornedalen men har sakta diffunderat söderut i landet. En förvirrad professor som brinner för förändring istället för förbättring. Laget är alltid viktigare än jaget! När offentlig sektor och näringsliv krokar arm får vi en uppväxling i utveckling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig.

Mitt måtto: Vi måste våga mer! Av misstagen lär vi oss minst lika mycket som när vi lyckats.

Min vision: “Jämtland The eHealth county 2030”

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=122m30s

Strukturanalys Jämtlands län - Länets regionala utvecklingsförutsättningar.

Patrik Tornberg

Patrik Tornberg, samhällsplanerare på WSP

Patrik har varit WSP:s projektledare för Regionens strukturanalys för Jämtland Härjedalen och kommer prata om länets regionala utvecklingsförutsättningar. Jag fascineras av allt som gör platser till det de är – oavsett om de är gråa eller gröna, glesa eller trånga, bullriga eller tysta.

Mitt hållbarhetstips: Ät upp på tallriken

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=29m48s

Hur ser läget i länet ut rent statistiskt?

Läget i länet

Ilkka Kemppainen & Emma Persson, statistiker/analytiker på Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling.

Här får du en kort presentation av statistiken i den uppdaterade uppföljningen av RUS målen. Vad säger statistiken? Har vi blivit fler i länet? Har utbildningsnivån minskat?

Vårat hållbarhetstips: Bil bör aldrig eller sällan användas på en sträcka 5 km eller mindre om du kan gå utan större problem. Du får röra på dig, miljön mår bra och kanske handlar du mindre?

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=11m58s

Länets nya energi- och klimatstrategi 2020-2030: tillsammans ökar vi takten i omställningsarbetet! - En kort presentation av den nya energi- och klimatstrategin som ram och riktning för den regionala utvecklingen.

Jimmy och Kim

Jimmy Nilsson, miljösamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län & Kim Strömmer, klimatsamordnare på Region Jämtland Härjedalen.

Världens länder har förbundit sig till Parisavtalet för att lösa klimatkrisen. Våra utsläpp av växthusgaser måste minska. Idag släpper varje svensk ut drygt 10 ton växthusgaser varje år. Ska vi nå målen i Parisavtalet och undvika djupgående konsekvenser för ekosystem, samhällen och människors möjligheter att livnära sig runt om i världen måste utsläppen minska till 1 ton per år, 2050.

Vi i Sverige och Jämtlands län har ett större ansvar att minska våra utsläpp mer än länder som ännu inte byggt ut sin infrastruktur och nått upp till samma välstånd som vi.

Det kan kännas som en gigantisk utmaning. Men vi vill hellre vända på det: vi står också inför nya möjligheter!

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=104m20s

Enligt Nadja

Nadja

Pianisten Stephanie Wendt, född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien och numera bosatt i Jämtland fick 2014 ett stipendium från MacPhail Center for Music i Minneapolis för att forska om fransyskan Nadja Boulanger (1887-1979), lärare och vägvisare för ambitiösa musiker och kompositörer i mitten på förra seklet. Stephanie intervjuade ca 20 av Boulangers elever. Informationen som samlades från de eleverna har hamnat i hennes nyskrivna pjäs, ”Enligt Nadja”.

Vi får – genom Stephanie Wendt – höra Nadja Boulangers pianospel och reflektioner.

Intro till workshop kring "Bortom BNP-tillväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande, Sverige 2050.

Pernilla H

Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH. (Med på länk)

Pernillas forskning berör frågor kring omställning bortom inlåsningar i eko-effektiva och tekno-ekonomiska lösningar, socio-kulturella perspektiv på hållbar samhällsbyggnad och vardagspraktiker. Som del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”, utforskade hon samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för radikal omställning.

Mitt hållbarhetstips: Gå ner i arbetstid

Första reflektionerna kring de inspel som kommit in gällande revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin

Maria Kumpula

Maria Kumpula, ansvarig för revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin på Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling

Med en mamma från Finland och en pappa från Sverige, växte jag upp i en liten by i Tornedalen med en mix av olika språk samt kulturer omkring mig. Jag hade tidigt en nyfikenhet på omvärlden och har därför både rest mycket och varit bosatt på olika orter. Jag flyttade till Östersund 2005 för att börja studera på Mittuniversitetet, där jag under studierna upptäckte att jag hade ett växande intresse för frågor gällande hållbar utveckling- samt tillväxt. Snabbt infann sig Jämtland Härjedalen i mitt hjärta och det gjorde att jag valde att bosätta mig här i länet med min familj. Nu har jag det ärofyllda uppdraget att arbeta med revideringen av vår Regionala utvecklingsstrategi. Jag ska under mitt föredrag reflektera kring vad vi har gjort hittills processen? Vad kan vi redan nu säga om de inspel som har kommit in?

Mitt hållbarhetstips: Sluta shoppa utan eftertanke, ta gärna tio djupa andetag innan du "slår till" och fundera över om det verkligen är något du behöver?

Länk till föredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=151m30s

Workshop "Bortom BNP-tillväxt"

Workshop

Elin Nirjens, Jimmy Eriksson, Karolina Nätterlund & Emma Persson på Region Jämtland Härjedalen.

Under hela revideringsarbetet med Regionala utvecklingsstrategin (maj-oktober 2019) så har vi haft tidshorisont 2050, vi har bland annat i slutet på varje workshop bett er att fundera på hur ni tror att den plats ni befinner er på ser ut 2050? Hur har beteenden förändrats? Detta för att vi lever här och nu, men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. Hur vill vi att vår framtid ska se ut här i länet år 2050? Känns det långt bort? Då kan man fundera på hur mycket som hänt de senaste 10 åren och snabbt kan vi konstatera att mycket kommer att hinna hända 10-30 år framåt i tiden.Workshopen kommer att utgå från de 4 scenarierna som tagit fram för Sverige 2050:Elins hållbarhetstips: Bestäm dig för att ha ett köpfritt halvår vad gäller kläder och skor till dig själv. Behöver du något så satsa på second hand, tradera, blocket. Känn hur skönt det är att slippa ens tänka tanken att gå på stan och kolla efter saker som du egentligen kan klara dig utan och återupptäck kläder i garderoben som du inte använt på länge.

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=397m27s

Avslutaden reflektioner

Anders B

Susanna Löfgren, Länsråd, Länsstyrelsen Jämtlands län samt Anders Byström, Regional Utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen