PROGRAM

För att se mer info om föreläsare, inpiratörer och punkternas innehåll. Se under fliken "På scen" och/eller "Workshop".


Föredragen går att se som klipp i efterhand genom att klicka på respektive länk nedan i programmet. För att se hela dagen, klicka då här:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E


Registrering och fika (08.15-08.55)


Inledning (09.00-09.20)

- Landshövding Jöran Hägglund & ordförande i Regionala utveckingsnämnden Elise Ryder Wikén inleder samt hälsar alla välkomna.

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=0m1s

- Moderatorerna har ordet, Marina Gregorsson & Annelie Lanner


BLOCK 1 - Analys & uppföljning (09.20-10.35)

- Hur ser läget i länet ut rent statistiskt? Emma Persson & Ilkka Kemppainen, statistiker/analytiker, Region Jämtland Härjedalen

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=11m58s

-Strukturanalys Jämtlands län - Länets regionala utvecklingsförutsättningar, Patrik Tornberg, Samhällsplanerare, WSP

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=29m48s

- Första reflektionerna kring de inspel som kommit in gällande revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin, Maria Kumpula, Region Jämtland Härjedalen

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=151m30s


PAUS (10.35-10.50)


BLOCK 2 - Föreläsningar & Inspiration (10.50-11.45)

- Länets nya energi- och klimatstrategi 2020-2030: tillsammans ökar vi takten i omställningsarbetet! - En kort presentation av den nya energi- och klimatstrategin som ram och riktning för den regionala utvecklingen. Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen i Jämtlands län & Kim Strömmer på Region Jämtland Härjedalen

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=104m20s

- När offentlig sektor och näringsliv krokar arm så får vi en uppväxling i utveckling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig, Göran Larsson, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=122m30s


- En hälsning från Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=102m42s


LUNCH (11.45-12.45)


BLOCK 2 - Föreläsningar & Inspiration (12.45-14.00)

- Enligt Nadja, Vi får – genom Stephanie Wendt – höra Nadja Boulangers pianospel och reflektioner.

- Morgondagens medborgare och medarbetare, Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies, Kairos Future.

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=242m35s

- Intro till workshop kring "Bortom BNP-tillväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande, Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH. (Med på länk)


BLOCK 3 - Workshop kring "Bortom BNP-tlllväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande (14.00-15.40)

Mer info om workshopen finner ni under fliken "Workshop".

(Fika finns från kl.14.30)

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=397m27s

BLOCK 4 - Vi knyter ihop dagen tillsammans (15.40-16.00)

Moderatorerna Marina Gregorsson & Annelie Lanner

- Susanna Löfgren, Länsråd, Länsstyrelsen Jämtlands län samt Anders Byström, Regional Utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen ger sina reflektioner på dagen.

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E&t=397m27s