VÄLKOMNA till ett digitalt informationsmöte om utlysning för utveckling av innovationskluster som operativt driver länets styrkeområden i smart specialisering framåt

För att påskynda omställningen till ett hållbart och fortsatt konkurrenskraftigt Jämtland Härjedalen, så utlyser Region Jämtland Härjedalen upp till 10 miljoner kronor för utveckling av innovationskluster som operativt driver länets fyra styrkeområden i smart specialisering framåt. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan koordinera innovationskluster kopplade till ett eller flera av styrkeområdena. Sista ansökningsdag är 29 november. Beslut om innovationskluster fattas i december 2021 och stödet betalas ut i ett år. Det finns möjlighet till förlängning om utvärderingen visar på att arbetet fortskrider med goda resultat.

Plats: Teams (länk längst ner)

Datum och tid: Tisdagen den 16 november kl. 08.00 - 08.45

WSP har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen gjort ett arbete som landat i en slutrapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet med att genomföra S3-strategin. Det finns en önskan kring ökad tydlighet och förtydligande av roller i genomförandet av S3 från aktörer i främjarsystemet och WSPs förslag i syfte att vi tillsammans ska kunna bli mer konkreta och skapa verkstad inom styrkeområdena är att hitta en bra uppdelning av ”system” och ”utförarnivå”.

Under detta möte kommer vi inleda med att kort dela med oss av WSPs rekommendationer rörande organisations- och insatslogik, som syftar till att skapa förutsättningar så att vi tillsammans kan bli mer konkreta och skapa verkstad inom varje styrkeområde. I insatslogiken ligger, enligt WSPs förslag, att delegera stora delar av det operativa arbetet till andra aktörer än Regionen i form av plattformar/kluster eller motsvarande. Det vill säga att peka ut koordinatorer, och låta mycket av det operativa arbetet ske inom ramen för dessas arbete.

Välkomna till detta informationstillfälle där vi berättar mer om utlysningen och svarar på frågor!

Mer info om utlysningen finner ni här: Innovationskluster - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

Rapporten från WSP finner ni här Pdf, 553.4 kB.

Mötet kräver ingen anmälan, här nedan finner ni länken till mötet:

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

regionjh@m.webex.com

videokonferens-ID: 121 598 316 6

Alternate VTC instructions

Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 218 69,,911511288# Sweden, Stockholm

Telefonkonferens-ID: 911 511 288#

Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod

Läs mer | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________

Loggon

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se