Underlag att läsa

Kunskapsbas

Här nedan hittar ni relevanta dokument som byggt grunden för:

• Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i (RUN/515/2018),

• Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala hållbara utvecklingspolitiken (tillväxtpolitiken) i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020), och

Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (RUN/430/2018)

styrdokumenten som sätter mål och prioriteringar för Jämtland Härjedalens hållbara regionala utvecklingspolitik (tillväxtpolitik) och det regionala hållbara utvecklingsarbetet (tillväxtarbetet).

 

Regionala Utvecklingsstrategin
Regionala utvecklingsstrategin, kortversionPDF
RUS_kortversion_eng
Förordning om Regionalt tillväxtarbete
OECD
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
Agenda 2030 för hållbar utveckling
Läget i länet
Analys gällande Hållbarhet och Agenda 2030 i RUS samt Läget i länet
Smart specialisering
Strukturanalys för Jämtlands län
Lokal Utveckling & Territoriella instrument - En outnyttjad potential?