Strukturfondspartnerskap

Har du en smart projektidé som främjar jobb, tillväxt eller grön ekonomi? En idé som bidrar till att Mellersta Norrland ligger i framkant vad gäller forskning och affärsutveckling? Eller som kan hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att bli bättre rustade? Representerar du en offentlig aktör, en idéell eller ekonomisk förening eller har du en sådan samarbetspartner?

Då kan du söka finansiering från EU:s strukturfonder. I Jämtland Härjedalen och Västernorrland finns 1,5 miljarder kronor att investera fram till år 2014-2020. Programmet har förlängts till april 2023. Vilka projekt som får pengar beslutas av Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se