Craft Reach

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen Länskulturen

Projektledare

Ingela Fredell

Samarbetspartners

Canada, Irland, Nordirland, Island, Norge, Färöarna, Grönland

Projektbudget

241,400,78 €

Projektperiod

2015 - 2018

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Huvudsyftet är att utveckla tjänster för att stödja och främja lokala småföretag i syfte för dem att inte bara överleva, utan att blomstra. Èconomusee konceptet är fortfarande nytt för de flesta hantverkare och arbetet med att placera hantverksföretag centralt i samhället är också nytt.

Arbetet med att skapa synergier mellan konstnärer, hantverkare och de lokala samhällena är en ny metod för affärsutveckling i samband med tjänsteutveckling.

Syfte och mål

Craft Reach-projektet syftar till att utveckla och testa tjänster för att hjälpa kvalitets hantverksföretag växa och frodas i glesbygdsområden genom att förbättra sina affärsmodeller och lokaler, lyfta produkter på den internationella marknaden och att använda företagen som kontaktpunkter i det lokala samhället och som inspiration för unga människor.

Aktiviteter

Vi ska utveckla tre företag till Èconomuses

Vi planerar för att inspirera unga människor att ta upp traditionellt hantverk. En tjänst kommer att ge 8 praktikplatser på 14 dagar vardera för ungdomar att arbeta med hantverkare i någon av våra regioner.

En aktivitet är att hantverkare hyr ut lokaler för att visa upp verk av andra konstnärer och hantverkare.

Projektägarna kommer att ta del av föreläsningar i grön ekonomi, blå ekonomi och crowd funding.

Förväntat resultat

Resultatet kan sammanfattas som "en omfattande uppsättning stödtjänster som verkligen är effektiva i små, avlägsna samhällen och som kan överföras till andra sådana platser.

Expertisen hos projektpartners ger en stark bas för projektet. Detta matchas med erfarenhet av tjänster på landsbygden så som affärsutveckling, grön ekonomi, blå ekonomi, och crowd funding. Dessa stödtjänster som är planerade kommer att ge ett verkligt starkt bidrag till resultatet (PRI): ‘entrepreneurial business climate in remote and sparsely populated areas’.

In english

The main project result could be summarised as ‘a comprehensive set of business support services that really are effective in small, remote communities and that may be transferred to other such locations’. The expertise of the project partners provide a strong base for the project. Matched with the experience in rural business development services, , green economy, blue economy, and crowd funding, the support services planned for this project will provide a genuine strong contribution to a PRI.