Mid Nordic Film Export

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Eva Aspling

Samarbetspartners

Film Västernorrland/Scenkonst Västernorrland AB, Midt Norsk Filmsenter

Projektbudget

1 105 805 €

Projektperiod

2015-11-01 - 2018-10-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Projektägarna har via tidigare Interregsamarbeten utvecklat den gemensamma filmregionen med goda resultat, flera stora filmproduktioner har förlagts till regionen och nya filmarbetare har utbildats. Det produceras kvalitativ film i den gemensamma filmregionen, men filmskaparna har begränsade möjligheter att nå ut med sina filmer, den nya digitala globala marknaden kräver ny kunskap om distributionskanaler. Projektägarna har identifierat behovet och ser möjligheter att stärka små och medelstora filmföretag genom ökad filmexport, vilket leder till ökad omsättning hos filmföretagen.

Syfte och mål

Projektet riktar sig till företag och enskilda personer som har etablerat eller är på väg att bilda företag inom branschsektorn rörlig bild. Projektet fokuserar på metoder för export av film som produceras i den gemensamma filmregionen, hur man på bästa sätt når en global digital marknad. Det produceras aktuell, angelägen och professionell film i regionen men filmföretagen består av en eller få personer som inte har kapacitet att ta sin film hela vägen ut på en internationell marknad.

Projektets huvudsakliga mål -Att öka omsättningen hos små och medelstora film/mediaföretag i regionen, öka antal filmföretag, utveckla metoder för distribution av film till en global marknad.

Aktiviteter

Projektet fungerar som en nationell och internationell utvecklingsarena för 30 filmare/filmföretag från den gemensamma filmregionen. Projektet driver utvecklingsprogram inom affärsutveckling,manus, digital sale/distribution och producentskap. Deltagarna får professionell handledning från branschen. Behovsanpassade utvecklingsprogram bidrar till att etablera regionens filmföretag på den nationella och internationella filmmarknaden. En utvecklingsstrategi görs per deltagare med fokus på konceptutveckling, research, manusutveckling, projektpaketering, budgetarbete och distribution.

Förväntat resultat

3-5 enmansföretag ska växa till större produktionsbolag

30 filmer från den gemensamma filmregionen ska nå en nationell marknad 20 filmer ska nå en internationell marknad

30 filmföretagare ska ha deltagit i olika utvecklingsprogram 5-10 nyutbildade ska ha startat egna företag

nya metoder för distribution av film till en global marknad har utvecklats

In english

Interreg project Mid Nordic Film Export is supporting filmmakers in the Mid Nordic Region with national and international film distribution. The project is researching and developing new methods for the sale/distribution of documentaries and shorts in a global, digital market. The main goal is to make sure that small and medium-sized enterprises reach local strength and global reach. The project runs from november 1st 2015 until october 31st 2018. A long term collaboration between the film resource centers in Jämtland,Tröndelag and Västernorrland is the hub for the project. 30 filmmakers/production companies are participating, they get coaching both individually and in groups.