Inspel vid arrangerade workshops

Dessa underlag kommer att vara öppna vid workshops där Region Jämtland Härjedalen är arrangör eller medarrangör. Besök vårt kalendarium för att hitta arrangerade workshops för olika målgrupper under 2019.

Bakgrundsvariabler

RUS-WORKSHOP

 

--------------------------------------

 

Övergripande

Företagande, innovation, forskning och utveckling

Kompetens och kunskapsutveckling

Resurssnålare och effektivare

Besöksnäring och attraktivitet

Infrastruktur och samhällsservice

Socialt inkluderande och ett sunt liv

Demografiska möjligheter


-----------------------------------------


#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214