Inspel via egna workshops

Är ni en organsation eller aktör som vill samla ett antal deltagare och arrangera en egen workshop för inspel och skicka in dem till oss? Då kan ni utgå från den nuvarande Regionala utvecklingsstrateginPDF och besvara frågorna helt eller delvis i detta frågeformulär.

Frågorna baseras på de områden som finns i den nuvarande och gällande Regionala utvecklingsstrategin. Vid Er workshop är det möjligt att skicka in inspel antingen på alla områden eller bara på enstaka områden. Detta avgör ni utifrån era intresseområden.

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214