Inspel via egna workshops

Är ni en organsation eller aktör som vill samla ett antal deltagare och arrangera en egen workshop för att utvärdera och ge förbättringsförslag till oss på den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin, PDFså är ni välkomna att besvara frågorna i detta digitala frågeformulär helt eller delvis:

Digitala inspel via egna workshops


Frågorna baseras på de områden som finns i den nuvarande och gällande Regionala utvecklingsstrategin. Vid Er workshop är det möjligt att skicka in inspel antingen på alla områden eller bara på enstaka områden. Detta avgör ni utifrån era sak- och intresseområden. Era svar vi få in senast 30 september 2019.

Vill ni istället komma in när utvärderingen och förbättrsingsförslagen kommit in och en grund för den reviderade versionen är lagd, så är ni välkomna att svara på de frågeformulär som kommer ut i höst istället. Då blir det mer fokus på framtida prioriteringar.

Instruktioner:

1. Det är bra om de som kommer till workshopen har lite koll på innehållet i den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin, för att komma till kortversionen klicka härPDF.

2. Fundera på vad som är viktiga områden för Er i denna strategi, formuläret innehåller alla områden i den nuvarande strategin, men alla behöver inte besvaras.

3. Frågan som är övergripande handlar om dokumentet i sin helhet, vad tycker ni om den Regionala utvecklingsstrategin från ert perspektiv? Här kan ni ange svar kring dokumentstruktur, språk, målområdens vara eller icke vara osv. Förslag till förbättringar.

4. Välj de/det sak- och intresseområden som ni vill svara på. Varje del innehåller mål och prioriteringar och era svar kan exempelvis vara kring dess innehåll, om målformuleringarna fortfarande relevanta för oss? Saknas det något eller bör något tas bort? Förslag till förbättringar.

5. Sammanställ era svar i det digitala formuläret och skicka in till oss!

Svaren på dessa frågor behöver vi senast 30 september 2019,


I oktober/november 2019 kommer vi här på hemsidan att återkoppla de inspel som ni lämnat in under utvärderingsfasen och en ny omgång av frågor som fokuserar mer på framtida prioriteringar kommer att lanseras.

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214