Härjedalens kommun - Info om RUS-aktivitet

Kommunstyrelsen lär och diskuterar kring det framtida näringslivsklimatet: etableringar, sociala företag etc.

Målgrupp: Härjedalens kommuns kommunstyrelse

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214