HEIMBYGDAS RÅDSLAG

Hotell Hammarstrand, 22 oktober kl 18-21

Syfte: Att mobilisera och inkludera hela länets hembygdsrörelse och andra intresserade i det regionala utvecklingsarbetet genom kommunvisa rådslag/workshops som syftar till att kartlägga vilka satsningar som ses som nödvändiga, vilka styrkor respektive utmaningar som finns samt en behovsanalys.

För mer info, se Heimbygdas facebook-sida: https://www.facebook.com/heimbygdajamtlandharjedalen/

Kontaktperson: Kristina Ernehed, kristina@heimbygda.se

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214