KKN <3 RUS

9 okt 18.30-21 Sagabiografen, Strömsund

Syfte: Att få in kulturperspektiv och KKN-perspektiv i kommande RUS samt att bidra till att öka kompetens om KKN (Kultur och Kreativa Näringar) och dess möjlighet att bidra till regional utveckling och innovationsförmåga.

Målgrupp: företagare under paraplyet kultur och kreativa näringar.

Kontaktpersoner: Ylva Eriksson och Kristina Ernehed

kontaktuppgifter: rus@ruralkompetens.se

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214