Möte med kommunledningen i Östersunds kommun

Genomgång av processen kring Regionala utvecklingsstrategin och kommunala inspel till den pågående strukturanalysen som görs för Jämtlands län.

Huvudsaklig målgrupp: Kommunledningen

Plats: Östersunds rådhus

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214