Öppen workshop

Workshop med utgångspunkt i den nuvarande Regionala utvecklingsstrateginPDF. Utvärdering och förbättringsförslag gällande både innehåll och arbetssätt.

Huvudsaklig målgrupp: Alla (dock krävs det att man representerar en organisation såsom exempelvis en myndighet, förening eller ett företag) 

För att anmäla dig, klicka här.

Sista anmälningsdag är den 19 augusti 2019

Plats: Östersund

Lokal: Storsjön, Köpmangatan 21

Tid: 09.00 - 12.00

Arrangör av workshop: Region Jämtland Härjedalen

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214