Regiondag 2019

Varje år har det arrangerats en Regiondag i Jämtlands län, denna dag brukar fyllas med analys i form av ”Läget i länet” och andra bra inspel i programmet. Även detta år ska dagen fyllas av analys, men även tankar framöver. Många frågetecken behöver lyftas och funderas över inför det kommande regionala utvecklingsarbetet. Vilka förutsättningar har vi idag? Vilka inspel har kommit och hur ska den reviderade versionen av Regionala utvecklingsstrategin se ut? Vad ska den innehålla? Hur ska den genomföras för att verkligen skapa de bästa förutsättningarna till tillväxt- och utveckling i hela Jämtlands län? Vilka roller har vi i det gemensamma arbetet?

Huvudsaklig målgrupp: Alla (dock krävs det att man representerar en organisation såsom exempelvis en myndighet, förening eller ett företag)

Som sagt många frågetecken att lyfta och Regiondagen kommer säkert inte att hinna svara på allt, men det är en början.

Fullständigt program och innehåll kommer senare, men anmäl dig gärna redan nu.


Arrangörer: Region Jämtland Härjedalen & Länsstyrelsen i Jämtlands län

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214