Skogsägarens tillväxtmöjligheter idag och imorgon

8 oktober 18:30-21:00 Hammarstrand

LRF Jämtland bjuder, i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, in till åtta workshops runt om i länet för att ta reda på vad länets skogsägare behöver för förutsättningar till att bidra till den regionala utvecklingen genom ett aktivt brukande av skogen och en utveckling av en växande bioekonomi. Gratis för alla och vi bjuder på fika.

Anmäl dig här

Vid frågor kontakta:

Magnus Persson, magnus.persson@lrf.se, 010-184 45 48

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214